Các điều khoản sử dụng

Cám ơn quý khách đã xem các điều khoản sử dụng của Công ty Kết Nối Toàn Cầu

Thông tin chung:

Trang web này (tên miền là “runway.vn”) thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Kết Nối Toàn Cầu. Khi truy cập hay sử dụng trang web này, quý khách (người sử dụng) được xem như đã đồng ý chấp thuận tất cả các điều khoản sử dụng của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
Công ty Kết Nối Toàn Cầu có quyền thỉnh thoảng điều chỉnh nội dung của trang web. Nếu quý khách truy cập vào trang web sau khi tất cả các điều chỉnh được đăng tải thì xem như quý khách đã đồng ý với tất cả các nội dung được điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Công ty Kết Nối Toàn Cầu có thể đăng tải thêm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng được áp dụng cho các hình ảnh mang, sản phẩm, dịch vụ,... có tính chất đặc trưng và quý khách sẽ bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện được thêm vào đó.

Quyền sở hữu
Tất cả các nội dung trên trang web này (bao gồm các tựa đề, văn bản, logo, các biểu tượng, hình ảnh, phần mềm,...) là những thông tin chung và chỉ mang tính chất tham khảo và được quản lý, vận hành bởi Công ty Kết Nối Toàn Cầu

Quý khách có thể sao chép và / hoặc in các thông tin trên trang web này cho mục đích cá nhân và không mang tính chất thương mại. Hoàn toàn ngăn cấm việc chế tác lại.
Các thiết kế và bố cục của trang web này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Kết Nối Toàn Cầu và không được sao chép hay mô phỏng khi không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Một vài văn bản, biểu tượng, logo, hình ảnh,... trên runway.vn được các công ty mẹ của các nhãn thời trang cung cấp. Công ty Kết Nối Toàn Cầu sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tính chính xác của các thông tin này.
Runway.vn có thể liên kết đến các trang web của các bên thứ ba mà Công ty Kết Nối Toàn Cầu không có thẩm quyền quản lý hay chịu trách nhiệm về mặt thông tin, các nội dung và / hoặc các hoạt động. Công ty Kết Nối Toàn Cầu khuyến khích quý khách tham khảo các điều kiện và điều khoản sử dụng của các trang web của các bên thứ ba.

Thu thập thông tin cá nhân
Khi Quý khách truy cập vào trang web này, ứng dụng của trang web có thể ghi nhớ và lưu trữ thông tin của quý khách thông qua “cookies”. Và quý khách có thể lựa chọn việc chấp nhận hay từ chối “cookies”
Trong một vài trường hợp, quý khách có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng cho việc cải tiến các sản phẩm, nội dung, dịch vụ,... của chúng tôi.

Tiết lộ các thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin thu thập được trong nội bộ như: gửi thông tin về các chương trình tiếp thị hoặc khuyến mãi bằng thư tín hoặc email,....
Chúng tôi sẽ không bán, phân phát hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba nào khác trừ khi được quý khách cho phép hoặc được chính quyền yêu cầu thực hiện.

Từ chối nhận thông tin
Chúng tôi có thể gửi email về các chương trình tiếp thị hoặc khuyến mãi cho quý khách. Nếu quý khách không muốn nhận email của chúng tôi, quý khách có thể nhấp vào để từ chối nhận thông tin.