Akris

Logo Erdem

“ Kém lôi cuốn một cách tuyệt vời” – đây là điều mà nhà phê bình thời trang người Mỹ đã khéo léo đặt cho ngôi nhà của Akris, và cô ấy đã đúng. Akris đại diện cho nghệ thuật thời trang quả không sai, nắm bắt được nhu cầu của phụ nữ hiện đại một cách dễ dàng, nơi mà sự sáng tạo và đổi mới được chuyển tải lên trang phục, định nghĩa về thời trang một cách rõ rang, những nguồn cảm hứng từ kiến trúc sẽ được vận dụng một cách hiệu quả và lâu dài.