Khách hàng thân thiết tại hệ thống Runway

01-01-2018

Runway gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng đã yêu mến và ủng hộ Runway trong suốt thời gian qua. Để nâng cao chất lượng dịch vụ chúng tôi phát hành loại thẻ thành viên mới với nhiều quyền lợi và ưu đãi tốt hơn cho quý khách hàng. 

1. Hạng thẻ Thành viên

Thẻ Thành viên được phát hành cho khách hàng trong lần mua sắm đầu tiên tại hệ thống cửa hàng Runway

Thẻ Thành viên được cấp để khách hàng tích luỹ điểm trong các lần mua sắm tiếp theo tại hệ thống cửa hàng Runway. 

 

2. Hạng thẻ Vàng

Doanh số tối thiếu một hóa đơn mua hàng cần đạt được tương đương 5.000 USD trong một lần mua hàng

Hoặc: Tổng doanh số mua hàng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Runway tại Việt Nam trong vòng 01 năm đạt tối thiểu tương đương 10.000 USD.

Thẻ Vàng sẽ được cấp tại thời điểm doanh số của khách hàng được tích lũy đủ và thời hạn sử dụng thẻ là 01 năm kể từ ngày cấp thẻ. 

Điều kiện để duy trì thẻ

Tổng doanh số mua hàng trong toàn bộ hệ thống cửa hàng Runway tại Việt Nam cần tích lũy trong vòng 01 năm duy trì tối thiểu tương đương 7.000 USD 

 

3. Hạng thẻ Kim Cương

Doanh số tối thiếu một hóa đơn mua hàng cần đạt được tương đương 10.000 USD trong một lần mua hàng

Hoặc: Tổng doanh số mua hàng tại toàn bộ hệ thống cửa hàng Runway tại Việt Nam trong vòng 01 năm đạt tối thiểu tương đương 20.000 USD

Thẻ Kim Cương sẽ được cấp tại thời điểm doanh số của khách hàng được tích lũy đủ và thời hạn sử dụng thẻ là 01 năm kể từ ngày cấp thẻ

Điều kiện để duy trì thẻ

Tổng doanh số mua hàng trong toàn bộ hệ thống cửa hàng Runway tại Việt Nam cần tích lũy trong vòng 01 năm duy trì tối thiểu tương đương 14.000 USD 

 

« Quay lại